Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Stefana Starzyńskiego

 

Nawigacja

PRZETARGI

W przypadku nieobecności dziecka w szkole obiady można odwoływać dzień wcześniej lub danego dnia (najpóźniej do godz. 9.00) bezpośrednio pod nr telefonu 798 599 455.

Rzeczpospolita Polska

PROFIL SZKOŁY HISTORIA SZKOŁY ADMINISTRACJA DOKUMENTY SZKOLNE WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019 EWALUACJA WEWNĘTRZNA - RAPORT Przetargi - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY KARTA ROWEROWA UBEZPIECZENIE - COMPENSA

O szkole

PROFIL SZKOŁY

MISJA SZKOŁY
 

WSZECHSTRONNY ROZWÓJ OSOBOWOŚCI DZIECKA
W WYMIARZE INTELEKTUALNYM, PSYCHICZNYM, SPOŁECZNYM,
MORALNYM, DUCHOWYM.

 

 

Od września 2017 roku, po włączeniu Gimnazjum nr 11, nasz szkoła jest funkcjonującą w dwóch budynkach, 8-klasową szkołą podstawową z odziałami przedszkolnymi i oddziałami gimnazjalnymi. W bieżącym roku szkolnym funkcjonują 32 oddziały:

2 oddziały przedszkolne, 3 klasy pierwsze, trzy klasy drugie, 2 klasy trzecie, 4 klasy czwarte, 3 klasy piąte, 2 klasy szóste, 3 klasy siódme, 4 klasy ósme oraz 6 oddziałów gimnazjalnych.

Jestaśmy placówką przyjazną i bezpieczną dla uczniów. Zapewniamy dobre warunki do nauki oraz fachową kadrę pedagogiczną. Nasze dzieci mogą liczyć także na wsparcie specjalistów - pegagogów, psychologów, logopedów i reedukatorów.

Nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach, zawodach sportowych, akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły i poza nią, odnosząc w nich znaczące sukces. Mamy prężnie działający Samorząd Szkolny, oraz Wolontariat.

W licznych kołach przedmiotowych i sportowych uczniowie rozwijają zdolności i zainteresowania. Do ich dyspozycji szkoła udostępnia:

- pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu,

- bogate w zbiory biblioteki z czytelnią multimedialną,

- nowoczesne boiska szkolne,

- trzy sale gimnastyczne,

- plac zabaw

- dobrze wyposażone sale lekcyjne i pracownie,

- opiekę w świetlicy (od 7.00-17.30), najmłodszym dzieciom zapewniamy opiekę w oddzielnej świetlicy.

-obiady w stołówce szkolnej, dla oddziałów przedszkolnych dodatkowo śniadania i podwieczorki, wszystko z możliwością uwzględniania indywidualnych potrzeb dzieci - dieta,

-opiekę specjalistów psychologa, pedagoga, reedukatorów i logopedów,

- opiekę pielęgniarki szkolnej,

- organizację wypoczynku w ramach akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście".

Zapewniamy dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych i przyjaznych warunkach dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Staramy się wspierać u dziecka naturalną ciekawość świata, rozwijać jego kreatywność przy jednoczesnym kształtowaniu jego prawidłowych postaw społecznych.

Tradycją naszej szkoły stało się ślubowanie klas pierwszych, uroczystości związane z najważniejszymi świętami państwowymi oraz patrona, a także organizacja imprez integracyjnych.