Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Stefana Starzyńskiego

 

Nawigacja

PRZETARGI

W przypadku nieobecności dziecka w szkole obiady można odwoływać dzień wcześniej lub danego dnia (najpóźniej do godz. 9.00) bezpośrednio pod nr telefonu 798 599 455.

Rzeczpospolita Polska

Zebrania i dni otwarte

Zebrania, dni otwarte i dyżury nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019

 

Wykaz zebrań i dni otwartych z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Wszystkie spotkania odbywają się o godzinie 18.00.

Wykazy sal dla poszczególnych klas dostępne są w dniu zebrania. 

 

ZEBRANIA I DNI OTWARTE

KLASY 0 - III

KLASY IV - VIII
III klasy gimnazjum

 

 

----

tylko klasy ósme i 3 gim.

16.01.2019

 

ZEBRANIE

 

 

13.02.2019 13.02.2019 ZEBRANIE SEMESTRALNE
13.03.2019 13.03.2019 DZIEŃ OTWARTY
10.04.2019 10.04.2019 ZEBRANIE LUB DZIEŃ OTWARTY -wg potrzeb
29.05.2019 29.05.2019 ZEBRANIE KOŃCOWOROCZNE  
 

 

Zebrania oraz dni otwarte z rodzicami odbywają się

zawsze o godzinie 18.00.

 

W przypadku zmiany godziny spotkania z rodzicami w ramach dni otwartych wychowawca zobowiązany jest odpowiednio wcześniej przekazać taką informację.

 

Wykaz sal, w których odbywają się zebrania oraz dni otwarte dla poszczególnych klas jest dostępny w dniu spotkania na terenie szkoły.

UWAGA! Terminy zebrań i dni otwartych mogą ulec zmianie. O wszelkich zmianach rodzice będą informowani przez wychowawców klas. Informacja taka zostanie również zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

 

 

 

W CELU UMÓWIENIA SPOTKANIA Z NAUCZYCIELEM POZA W/W TERMINAMI

KONIECZNY  JEST WCZEŚNIEJSZY KONTAKT.