Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Stefana Starzyńskiego

 

Nawigacja

PRZETARGI

W przypadku nieobecności dziecka w szkole obiady można odwoływać dzień wcześniej lub danego dnia (najpóźniej do godz. 9.00) bezpośrednio pod nr telefonu 798 599 455.

Rzeczpospolita Polska

Zajęcia pozalekcyjne

Oferta zajęć pozalekcyjnych SP46

 

 

 

 

Nazwisko i imię nauczyciela   Zajęcia              
1. Bartnik Edyta   zajęcia wyrównawcze - piątek 14.00-14.45 kl. 3b
2. Basiński Rafał   ZDW - czwartek 6 godz. lekc. sala 25 kl. 5a, 5c
3. Bursztynowska Jolanta   Zajęcia opiekuńcze - w miarę potrzeb
4. Charzewska Agnieszka   Zajęcia wyrównawcze i rozwijające (wg potrzeb) - wtorek 6 godz. lekc.
5. Czaerska Marta   Projekt "Polski samochód" - pt. 8 godz. lekc. sala 49; zajęcia wyrównawcze - pt. 9 godz. lekc. sala 49 (klasy 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8d, 3a, 3c, 3d)
6. Danyluk Halina   Przygotowanie do egz. gimnazjalnego, koło jęz. rosyjskiego, przygotowanie do konkursu kuratoryjnego, przygotowanie do konkusów w ramach Warszawskiego Festiwalu jęz. rosyjskiego, zajęcia poszerzające wiedzę - pon. 9 godz. lekc. sala 16 kl.3 gim.
7. Dobosz Anna   Praca z czasopismem dla dzieci dwujęzycznych "Odkrywcy" National Geographic; przygotowanie do testu trzecioklasisty, praca z ćwiczeniami dodatkowymi - czytanie ze zrozumieniem, ortografia, pisanie oraz liczenie - rozwiązywanie zadań
8. Drozdowska Iwona   Koło warsawianistyczne; przygotowanie do konkursu kuratoryjnego - pt. 9 godz. lekc. sala 8 klasy 7,8 i 3gim.
9. Duczmal Jan   Zajęcia wyrównawcze - czw. 9 godz. lekc. sala 27
10. Dziewanowska Hanna   Koło polonistyczne - śr. 9 godz. lekc. sala 35 klasy 6b, 7b, 7c; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - śr. 8 godz. lekc. s. 35 kl 6b
11.Fertak Danuta   Koło przygotowujące do konkursów i certyfikatów jęz.- pon. 8 godz. lekc. sala 24; koło przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego poziom rozszerzony dla kl. 3f - pt. 8 godz. lekc. sala 24; koło wyrównawcze kl. 5, 8 i 3g
12. Fik - Szopa Małgorzata   Koło historyczne - pon. 8 godz. lekc. klasy 7, 8 i 3gim.; zajęcia przygotowujące do egz. gimnazjalnego z historii i WOSu - czw. 8 godz. lekc.
13. Gajda Małgorzata   Ringo -  piątek 13.40-15.00; gry i zabawy ruchowe - kl. 5 i 6 14.40-15.30; badminton kl. 5 i 6 15.30-16.30
14. Gajewska-Chojnacka Alina   ZDW dla kl 1c - środa godz.8.00-8.45 sala 89
15. Gajzler Jolanta   Zajęcia sportowe - czwartek godz. 15.00-16.00 sala gimnastyczna ul. Wałbrzyska
16. Gębicka Katarzyna   Koło ciekawej chemii z językiem angielskim - czwartek 7 godz. lekc. kl. 3gim, 8 godz. lekc. kl. 8 sala 60; zajęcia wspomagające z chemii i fizyki, poniedziałek 8 godz. lekc. sala 48 - dla wszystkich uczniów
17. Gomulska Emma   Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne sala 63, termin zmienny - dla dzieci z największymi zaburzeniamio percepcyjno - motorycznymi lub dzieci po długiej nieobecności w szkole
18. Gorczyca Danuta   Konsultacje matematyczne - poniedziałek 8 godz. lekc./ wtorek 7, 8 godz. lekc.
19. Jakubiak Jolanta   Zajęcia wyrównawcze - poniedziałek 12.50-13.55; koło polonistyczno - matematyczne - środa 11.40-12.25
20.Jakubowska-Lemańska Aneta   Koło plastyczne dla klas 5-tych - poniedziałek 12.45-14.15 sala 83
21. Janiuk Konrad   Zajęcia wyrównawcze - wtorek 12.50-13.35, klasy czwarte
22. Knop Eliza   Zajęcia ortograficzne dla klasy 2a, poniedziałek 11.55-12.40 sala 68; logika małego matematyka dla klasy 2a - wtorek 13.00-13.45 sala 68
23. Kołtuniak Małgorzata   Koło informatyczne - piątek 7 godz. lekc.,sala 27, klasy piąte; koło informatyczne - czwartek 1 godz. lekc., sala 62, klasy czwarte
24. Konieczny Paweł   SKS zajęcia sportowe - czwartek 15.00-16.00, klasy 5-7, ul. Podbipięty; SKS zajęcia sportowe - poniedziałek 15.00-16.00, ul. Wałbrzyska, klasy czwarte
25. Kowalska Barbara   Koło polonistyczne - czwartek 6 godz. lekc, sala 22, dla kl. 5a; zajęcia wyrównawcze - czwartek 9 godz. lekc. sala 22, kl. 5a, 6a, 7a
26. Kozak Andrzej   Karate - wtorek 18.45-201.15, piątek 17.45-18.30
27. Kupisz - Wojtkowska Anna   Przygotowanie do egzaminu kl. 3 i kl.8, piątek 8 godz. lekc, środa 8 godz. lekc.
28. Lewandowska Hanna   Zajęcia opiekuńcze - wtorek 14.00-15.00, czwartek 14.00-15.00
29. Lis Karolina   Zajęcia sportowe - środa 16.40-17.30, aktywne przerwy - środy i czwartki
30. Łaczka Karolina   Zajęcia wyrównawcze - wtorek godz. 13.55
31. Łempicka Katarzyna   Zajęcia przygotowujące do egzaminu - poniedziałek 8 godz. lekc.; zajęcia wyrównawcze- wtorek 9 godz. lekc.
32. Maciejewska-Litwiniuk Dorota   Koło matematyczne dla kl. 4 - czwartek 7 godz. lekc. sala w35; ZDW dla klasy 6a - wtorek 7 godz. lekc., sala 49
33. Matysiak Agnieszka   Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnegi i konkursów - środa 8,9 godz. lekc.
34.Napiórkowska Iwona   Zajęcia dla zainteresowanych historią - piątek 9 godz. lekc., zajęcia wspomagające z historii - piątek 8 godz. lekc. sala 45, dla uczniów klas 5b, 5c, 6a, 7a, 8a; spotkania z wolontariuszami dla liderów i działających w wolontariacie szkolnym - wg potrzeb
35. Nicpoń Agnieszka   Gimnastyka dla języka - piątek godz 12:50 sala 69; przygotowanie do konkursów, przedstawień i uroczystości o charakterze religijnym
36. Nizioł -Kawka Ewa   Zajęcia wyrównawcze dla uczniów kl 3e - poniedziałek 7 godz. lekc.
37. Ogar -Banaszek Magdalena   Koło logicznego myślenia i koło grafomotoryczne - wtorek, 1 godz. lekc.; nauka czytania dla kl. 1a - czwartek po zajęciach lekcyjnych
38. Ołdakowska Marlena   Zajęcia rewalidacyjne - poniedziałek 7.45-8.45, wtorek 13.55-14.55, sala 70
39. Pater Bartosz   Przygotowanie do zawodów - środa 16.30-17.20
40. Piskorz Agnieszka   Koło religijne - przygotowanie do I Komunii Świętej - poniedziałek 13.00-14.00
41. Plewa Halina   Koło polonistyczne dla klas 5b i 5c - czwartek - 7 godz. lekc., sala 23; zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty dla klasy 8b - piątek 8 godz. lekc., sala 23
42. Sarti Barbara                Ortografia klasa 2b - poniedziałek 1 godz. lekc., sala 90                                                                                               
43. Skubisz Weronika Zajęcia rewalidacyjne - wtorek 11.55-12.40, piątek 8.00-8.45
44. Słoma Mirosława Konsultacje dla klasy 3a - wtorek, środa, 8 godz. lekc.
45. Sosnowska Hanna Zajęcia przyrodnicze - środa, 8.00-9.00, sala 78; zajęcia wyrównawcze - czwartek 2 godz. lekc, dla wszstkich, sala 78; praca w ogrodzie - zajęcia po lekcjach, wg potrzeb
46. Stankiewicz Justyna Koło przygotowujące do egzaminu - poniedziałek 6 godz. lekc.sala 58; zajęcia wyrównawcze - piątek, 7 godz. lekc, sala 34 przy ul Wałbrzyskiej
47. Stefańska Magdalena Zajęcia wspomagające, dla wszystkich chętnych
48. Sujata Agnieszka Zajęcia wyrównawcze dla klas 4 - czwartek, 7 godz. lekc. sala W32
49. Szczepanowska Elżbieta Zajęcia wspierające uczniów w pokonywaniu trudności edukacyjnych dla kl. 6a - poniedziałki i czwartki 7.30-8.00
50. Szuszman Iwona Zajęcia wspomagające i przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych z matematyki - środa, 8 godz. lekc., sala 56, dla kl. 3g
51. Tomaszewski Michał Gry i zabawy z elementami koszykówki dla klas 2 i 3 szkoły podstawowej - środa 13.55-14.40, duża sala gimnastyczna przy ul Wałbrzyskiej
52. Weśniuk Mateusz Kółko języka angielskiego - piątek 13.55-14.40, sala 25 - dla kl. 4a i 5c
53. Witkowska Wioletta Koło teatralne dla klas 4 - poniedziałek godz. 8.00
54. Zdanowska Helena Koło zainteresowań - zajęcia wspomagające rozwój sprawności manualnej - wtorek godz. 11.00-12.00, dla kl. 0a
55. Zielińska Elżbieta Koło przygotowawcze do egzaminu gimnazjalnego - wtorek, 8 gopdz. lekc., sala 57; zajęcia wyrównawcze dla klas 8 i 3 gim - środa, 8 godz. lekc., sala 57
56. Zimnowłodzka Marzena Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego - wt. 8 godz. lekc, sala 45; zajęcia wyrównawcze - poniedziałek, 8 godz. lekc., sla 47 (dla klas 7a, 8a, 8c)

 

 

Tygodniowy rozkład zajęć Ogniska Pracy Pozaszkolnej 175 na rok szkolny 2018/19 w SP 46

1. Haft artystyczny - poniedziałek 14.00-16.15, sala 88

2. Turystyka - czwartek 14.00-17.00, klasy 1-8

3. Zajęcia wokalne -  wtorek, czwartek 13.00-14.45, sala 90, 94

4. Dziennikarstwo - wtorek 15.00-16.00, sala 35

5. Teatr - wtorek 14.00-15.00, sala 35

6. Taniec sportowy - czwartek 14.15 - 16.00, mała sala gimnastyczna