Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Stefana Starzyńskiego

 

Nawigacja

PRZETARGI

W przypadku nieobecności dziecka w szkole obiady można odwoływać dzień wcześniej lub danego dnia (najpóźniej do godz. 9.00) bezpośrednio pod nr telefonu 798 599 455.

Rzeczpospolita Polska

PRZETARGI

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 641907-N-2018  z dnia 2018-10-29r.

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego : Dostawa energii cieplnej do budynków Szkoły Podstawowej nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 5 i budynku przy ul. Podbipięty 2 w okresie od 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

Ogloszenie_o_Zamowieniu_nr_641907N2018.pdf
Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia.pdf
Zalacznik_nr_1_do_SIWZ.docx
Zalacznik_nr_2_do_SIWZ.docx
Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.docx
Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.docx
Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.docx

INFORMACJA_O_ZLOZONYCH_OFERTACH__07.11.18.pdf
Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 632791-N-2017 z dnia 2017-12-14r.
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego : Dostawa energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 46 im. Stefana Starzyńskiego przy ul. Wałbrzyskiej 5 i budynku przy ul. Podbipięty 2 w okresie od 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Ogloszenie_o_zamowieniu_z_dnia_14.12.2017r..pdf
Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_zamowienia_cpv_09300000-2.pdf

Zalacznik_nr_1_do_Oferty____formularz__cenowy__ofertowy.docx
Zalacznik_nr_2A_do_Oferty___oswiadczenie___wykonawcy.docx
Zalacznik_nr_2B_do_Oferty__oswiadczenie__wykonawcy(1).docx
Zalacznik_3_do_Oferty_oswiadczenie___wykonawcy.docx
Zalacznik_nr_1_do_SIWZ___oferta.docx
Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_opis_przedmiotu__zamowienia.docx

Wyjasnienie_tresci_specyfikacji_istotnych_warunkow__zamowienia_15.12.pdf
Wyjasnienie_Tresci_Specyfikacji_Istotnych_Warunkow_Zamowienia(1).pdf
Informacja_o_zlozonych_ofertach(2).pdf
Informacje_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_21.12.17.pdf

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 623169-N-2017 z dnia 2017-11-28r.
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego : Dostawa energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 46 im. Stefana Starzyńskiego przy ul. Wałbrzyskiej 5 i budynku przy ul. Podbipięty 2 w okresie od 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Ogloszenie_o_zamowieniu_nr_623169-N-2017.pdf
SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA_28.11.17.pdf
Zalacznik_nr_1_do_Oferty__Formularz__cenowy__ofertowy___2_przetarg(1).docx
Zalacznik_nr_2A_do_Oferty__oswiadczenie__wykonawcy__2_przetarg(1).docx
Zalacznik_nr_2B_do_Oferty_oswiadczenie__wykonawcy_2_przetarg(2).docx
Zalacznik_3_do_Oferty__oswiadczenie__wykoanwacy___2_przetarg(1).docx
Zalacznik_nr_1_do_SIWZ__oferta_2_przetarg(1).docx
Zalacznik_nr_2_do_SIWZ__opis__przedmiotu__zamowienia__2przetarg(1).docx

Wyjasnienie_i_zmiana_tresci_specyfikacji_istotnych_warunkow_zamowienia_30.11.pdf
INFORMACJA_O_ZLOZONYCH_OFERTACH(1).pdf
Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_-_11.12.17r..pdf
Informacja_o_zlozonych_ofertach_11.12.17.pdf

 

ZAMÓWIENIE NR SP46/ZP1/2017 
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego: Dostawa energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 46 im. Stefana Starzyńskiego przy ul. Wałbrzyskiej 5 i budynku przy ul. Podbipięty 2, w okresie od 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU_NR_612909-n-2017.pdf

Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia.pdf

Wyjasnienie_i_zmiana_tresci_specyfikacji_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf

Wyjasnienie_i_zmiana_tresci_specyfikacji_istotnych_warunkow_zamowienia..pdf

Informacja_o_zlozonych_ofertach.pdf

informacja__o_uniewaznieniu_postepowania_z_dnia_27.11.2017r..pdf

Zalacznik_nr_1_do_Oferty_-_formularz_cenowy_ofertowy.doc

Zalacznik_nr_2A_do_Oferty_oswiadczenie_wykonawcy.doc

Zalacznik_nr_2B_do_Oferty_oswiadzcenie_wykonawcy.doc

Zalacznik_3_do_Oferty__-_oswiadczenie_wykonawcy.doc

Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-_oferta.doc

Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_opis_przedmiotu_zamowienia.doc