Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Stefana Starzyńskiego

 

Nawigacja

PRZETARGI

W przypadku nieobecności dziecka w szkole obiady można odwoływać dzień wcześniej lub danego dnia (najpóźniej do godz. 9.00) bezpośrednio pod nr telefonu 798 599 455.

Rzeczpospolita Polska

Rada Rodziców

Konto do wpłat

Szanowni Rodzice,

 

jesteśmy Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 46 w WarszawieTak jak każdy z Was mamy dzieci w tej szkole. Czasem tak jak Wy gubimy się w ilości informacji, która do nas dociera, dlatego postanowiliśmy zebrać  te najważniejsze  - dotyczące rodziców - w jednym miejscu.

Rozpoczynający się rok szkolny to czas ustalania deklaracji wpłat na Radę Rodziców. Prosimy o wypełnienie deklaracji wpłat na Radę Rodziców na pierwszym zebraniu klasowym oraz o terminowość tych wpłat w ciągu roku.

Nasza Rada Rodziców od lat organizuje konkurs, dzięki któremu klasa w pełni realizująca deklarowane wpłaty otrzymuje 10 % zwrot na rzecz swojej klasy na koniec roku.

 

Prosimy pamiętać o trzech odrębnych rachunkach:

 

  1. Fundusz Rady Rodziców SP46 (klasa 0-4) nr konta:
    88 1020 1169 0000 8102 0064 2140
  2. Fundusz Rady Rodziców SP46 (klasy 5-8 oraz 3 klasy gimnazjalne) nr konta:
    53 1020 1169 0000 8302 0011 0239

 

W tytule wpłat prosimy podać:

- nazwisko i imię ucznia, klasa

- określić cel wpłaty, np. Rada Rodziców za miesiąc …….. rok …………..

 

  1. Fundusz Świetlicy SP46 nr konta: 69 1020 1169 0000 8902 0194 4800 

 

W tytule wpłat prosimy podać:

- nazwisko i imię ucznia, klasa

- określić cel wpłaty, np. świetlica za miesiąc …….. rok …………..

 

  1. Fundusz Klasowy każdej z klas: Środki finansowe na potrzeby każdej z klas zbierane są przez Skarbników Klas w ramach Funduszu Klasy w formie wpłaty na wskazane przez Skarbnika konto bankowe lub osobiście za pokwitowaniem.